آموزش نرم افزار

 

آموزش کار با XMEYE


دانلود ویدیو آموزش کار با نرم افزار

آموزش انتقال تصویر از دی وی آر به موبایل هوشمند


دانلود ویدیو آموزش انتقال تصویر

آموزش ثبت دستی سریال جهت انتقال تصویر از دی وی آر به تلفن همراه


دانلود ویدیو آموزش ثبت دستی سریال